کم کار ترین مسوول ارسنجان در سال 93 را بشناسید!


کم کار ترین مسوول ارسنجان از دید ارسن نیوز کسی است که مطمئن هستیم همه افراد با هر طرز فکر و جناح و دسته ای که باشند به انتخابمان احسنت خواهند گفت و هیچ شک و شبهه ای به آن وارد نخواهند کرد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهرستان ارسنجان، ارسن نیوز: سال که به روزهای پایانی می رسد رسانه ها به خصوص رسانه های محلی برنامه ها و مطالب خاصی را تولید و منتشر می کنند که نظرسنجی در خصوص مسایل مختلف یکی از آن هاست.

 ارسن نیوز هم   قصد دارد مطالبی را در این خصوص منتشر نماید از جمله انتخاب پرکارترین و کم کار ترین مسسول شهرستان در سال 93. اما از آنجا که قصد نداریم به مخاطبان عزیزمان خیلی زحمت دهیم! انتخاب کم کار ترین مسوول ارسنجان در سال 93 را به خودمان سپردیم و انتخاب پر کارترین مسوول را در مطلبی دیگر به عهده مخاطبان گذاشته ایم.

 

اما کم کار ترین مسوول ارسنجان از دید ارسن نیوز کسی است که مطمئن هستیم همه افراد با هر طرز فکر و جناح و دسته ای که باشند به انتخابمان احسنت خواهند گفت و هیچ شک و شبهه ای به آن وارد نخواهند کرد!

 

کم کار ترین مسوول ارسنجان در سال 93 پس از پایان دادن(!) به دوران مسوولیت مسوول قبلی و در طول 8 ماه مسوولیت خود موفق به کسب این عنوان شده است! این مسوول در طول این 8 ماه یک کار مفید انجام نداده است! انجام که نداده است هیچ، حتی در انجام یک کار مفید سهیم هم نبوده است! در طول این مدت یک جلسه ساده تشکیل نداده است! تشکیل که نداده است هیچ، حتی در یک جلسه هم شرکت نکرده است! در این 8 ماه یک مراسم کوچک هم ترتیب نداده است! ترتیب که نداده هیچ حتی در یک مراسم کوچک هم دیده نشده است! در کل مدت مسوولیت خود یک بار هم به حوزه جغرافیایی خدمت خود سر نزده است! سر که نزده است هیچ، حتی از آنجا گذر و تردد هم نکرده است! وی در این 8 ماه  یک مشکل ساده از مردم حل نکرده است! حل که نکرده است هیچ حتی پیگیری هم نکرده است! این مدیر در حوزه کاری خود یک برنامه ریزی ساده نداشته است! برنامه ریزی که نکرده است هیچ، حتی برنامه ریزی های قبل از خود را هم اجرا نکرده است! در طول 8 ماه هیچ کار و طرح جدید شروع نکرده است! شروع که نکرده هیچ، حتی کارها و طرح های قبلی را هم ادامه نداده است! این مسوول به یک ارباب رجوع پاسخ نداده است! پاسخ که نداده هیچ، ارباب رجوع حتی یک بار هم موفق به دیدار او نشده اند! این مدیر یک نامه و مکاتبه هم برای رفع مشکلات و یا پیشرفت امور ننوشته است! ننوشته که هیچ، حتی در فکر نوشتن یک نامه هم نبوده است! از آن بدتر، در طول این مدت به هیچ نامه ای پاسخ نداده است! پاسخ که نداده هیچ، حتی یک نامه هم نخوانده است! و آخر این که این مسوول در کل زمانی که از مسوولیتش می گذرد، حتی یک بار هم در محل کار خود حاظر نشده است! حاضر که نشده است هیچ، حتی نشانی دفتر خود را هم نمی داند! و جالب تر اینکه هیچ کس حتی همکاران نزدیکش هم نمی دانند او کیست!

 

شاید حدس زده باشید منظور ما چه کسی است! ولی اگر حدس نزده اید ما به شما نعرفی خواهیم کرد:

 

پایگاه خبری تحلیلی شهرستان ارسنجان، ارسن نیوز، ضمن احترام به همه مسوولان کم کار وآرزوی توفیق آن ها، عنوان منحصر به فرد کم کارترین مسوول شهرستان ارسنجان در سال 1393 را تقدیم می کند به "بخشدار مرکزی فعلی"! کسی که عملاً وجود خارجی ندارد و هنوز منصوب نگردیده است! منصوب که نگردیده هیچ، حتی مشخص نیست چه زمانی قرار است منصوب شود! و از ان بدتر حتی مشخص نیست چه کسی خواهد بود!


۲۵ اسفند ۱۳۹۳