از دیدن این تصاویر لذت ببرید

از دیدن این تصاویر لذت ببرید


به گزارش ارسن نیوز، پیاده روی حماسی اربعین حسینی همه ساله به عنوان بزرگ تریت تجمع انسانی با جنبه های و اثر گذاری های مختلف مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود.

آنچه در اینجا ملاحظه می کنید گوشه هایی از این حماسه بزرگ به روایت دوربین مهندس کرامت رحیمی از زائرین ارسنجانی اربعین حسینی است که به دست ما رسیده است:

{{g:324}}


۲۴ آبان ۱۳۹۶