شهردار ارسنجان چه کسی باشد؟ بومی یا غیر بومی؟


به گزارش ارسن نیوز، در حالی که شوراهای اسلامی دوره جدید در اکثر قریب به اتفاق شهرها، شهرداران خود را انتخاب نموده اند، انتخاب شهردار ارسنجان به دو سه روز آینده موکول شده است.

علت این وضعیت از طرفی سعی اعضای شورای شهر ارسنجان برای بررسی گزینه های مختلف از یک سو، و البته فشارهایی که از جانب برخی اشخاص و مسوولین بر شورا برای گماردن فرد مورد نظر شان در سمت شهرداری ارسنجان می باشد.

ظاهراً در حال حاضر اعضای شورای شهر ارسنجان با دو انتخاب مواجه اند. این که شهردار ارسنجان را از میان گزینه های بومی انتخاب نمایند یا از گزینه های غیر بومی که مطلوب برخی مسوولان فراشهرستانی است.

امر ناپسندی که متاسفانه در این روند شاهد آن بوده ایم این است که برخی مسوولان، حمایت و کمک های خود به شهر و شهرداری ارسنجان را در ابتدا به عدم انخاب فلان فرد و در چند روز اخیر فراتر از آن، به انتخاب گزینه مورد نظر خود برای این سمت منوط نموده اند.

البته بدیهی است که انتخاب گزینه کارا و مناسب، از زمینه های پیشرفت هر مجموعه و سازمان خدماتی مثل شهرداری است و فرد ناکارآمد منابع و فرصت ها را به هدر خواهد داد. اما اینکه یک مسوول انجام وظیفه ی خود نسبت به مردم شهر ارسنجان را به شرط و شروط های اینچنینی گره می زند، نوعی بی اعتنایی به نظر و خرد اعضای شورای شهر ارسنجان به عنوان کسانی است که از سوی مردم این شهر انتخاب شده و ماموریت یافته و سوگند خورده اند تصمیمات مناسب برای اداره و پیشرفت شهر اتخاذ نمایند که انتخاب شهردار خوب نیز از اختیارات و ماموریت های این پنج نفر می باشد. 

واضح است که صرف بومی یا غیر بومی بودن، ملاک کافی برای شایستگی یک مسوول نیست اما به هر حال شرایط فعلی، اعضای شورای شهر ارسنجان را در مقابل دو گزینه کلیِ انتخاب شهردار بومی یا غیر بومی شهرستان قرار داده است.

هر چند انتخاب نهایی صرفاً با اعضای شورای شهر است و تحمیل نظر به ایشان خلاف دموکراسی و بی احترامی به آرای فرا محله ای مردم شهر ارسنجان در انتخابات اخیر شورا است، و از طرفی بیشتر از هر شخص یا گروهی، همین احترام گذاشتن به رأی مردم، بر دوش خود اعضای شورای اسلامی شهر می باشد که قطعاً از آگاهی و شناخت و احساس وظیفه کافی در این مورد برخوردارند، اما برای آگاهی از نظر مردم ارسنجان در این خصوص، در پایگاه و کانال تلگرامی ارسن نیوز به نشانی (https://telegram.me/joinchat/ByQSzTwkVGA-S51A66mzPw) قرار داده است تا مخاطبان عزیز نظر خود را در خصوص انتخاب شهردار بومی یا غیر بومی ابراز نمایند.

 

 


۱۸ شهريور ۱۳۹۶