الماس نعمتی، رییس هیأت فوتبال شهرستان ارسنجان، دبیر بازنشسته

الماس نعمتی، رییس هیأت فوتبال شهرستان ارسنجان، دبیر بازنشسته


جهت شناخت بیشتر و بهتر مردم شریف شهر ارسنجان با کاندیداهای دوره ی پنجم انتخابات شورای شهر ارسنجان، با ارسال پیامک از همه ی کاندیداها دعوت کردیم در صورت تمایل، مطالب و تبلیغات مورد نظر خود را جهت انتشار در  ارسن نیوز، ارسال نمایند: آنچه در این جا مشاهده می کنید، مطالب ارسالی توسط ستاد الماس نعمتی با کد انتخاباتی  61 می باشد:

 

1- 22 سال سابقه مدیریت مدارس واداری

2- نماینده دانشجویان دانشکده خرم اباددرسال 61

3- مسوول برگزاری پروژه کنکور سراسری ارسنجان طی  چندسال

4- ناظرامتحنات نهایی استانی شهرستان مرودشت

5- مسوول برگزاری انتخابات شهرستان ارسنجان در2 دوره و ناظراستانی امتحانات نهایی سه شهرستان ارسنجان - سعادت شهر- آباده طشک

6- ریس هیات فوتبال شهرستان ارسنجان

 


۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶