محمد جعفر اسکندری، نایب رییس شورای شهر ارسنجان

محمد جعفر اسکندری، نایب رییس شورای شهر ارسنجان


جهت شناخت بیشتر و بهتر مردم شریف شهر ارسنجان با کاندیداهای دوره ی پنجم انتخابات شورای شهر ارسنجان، با ارسال پیامک از همه ی کاندیداها دعوت کردیم در صورت تمایل، مطالب و تبلیغات مورد نظر خود را جهت انتشار در  ارسن نیوز، ارسال نمایند: آنچه در این جا مشاهده می کنید، مطالب ارسالی توسط ستاد محمد جعفر اسکندری ارسنجانی حقیقی با کد انتخاباتی  29 می باشد:

 

محمد جعفر اسکندری کارمند بازنشسته مخابرات ارسنجان و جانباز دفاع مقدس، در دوره قبلی انتخابات شورای شهر ارسنجان با لطف و اعتماد مردم به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شد. بارزترین وجه عملکرد این ارسنجان دوست حقیقی، همراهی و همدلی با دیگر اعضای محترم شورای شهر از محله های دیگر بود به طوری که در تصمیمات مهم شورای شهر نظیر انتخاب هیأت رییسه، حقیقتاً با ترجیح دادن منافع مردم شریف کل شهر ارسنجان، وحدت حقیق را تجلی می نمود.

 

 

 

 

 


۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶