حمید رضایی، معلم با سابقه ی رشته های فنی

حمید رضایی، معلم با سابقه ی رشته های فنی


جهت شناخت بیشتر و بهتر مردم شریف شهر ارسنجان با کاندیداهای دوره ی پنجم انتخابات شورای شهر ارسنجان، با ارسال پیامک از همه ی کاندیداها دعوت کردیم در صورت تمایل، مطالب و تبلیغات مورد نظر خود را جهت انتشار در  ارسن نیوز، ارسال نمایند: آنچه در این جا مشاهده می کنید، مطالب ارسالی توسط ستاد حمید رضایی با کد انتخاباتی  52 می باشد:

 

 

 

 

 


۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶