انار سرخ که می رفت چله بنشیند / کنون به دلبریِ بامداد می آید


به گزارش ارسن نیوز، این سفره شب یلدای یک خانواده ارسنجانی است. البته در سال 92 نه 95!

این تصاویر را به همراه سروده ای زیبا از بانوی شاعر شهرستان مان، سرکار خانم زهرا نعمتی به شما مخاطبان عزیز عرضه می کنیم:

 

یلدا مبارک

 

ببند پنجره را بوی باد می آید

چقدر خاطره امشب به یاد می آید

دوباره ازسفری دور می رسد یلدا

صدای شیهه ی اسب ِمراد می آید

انارسرخ که می رفت چله بنشیند

کنون به دلبری ِ بامداد می آید

نشانده پیکرخود را به تور ِململ ِعشق

عروس باکره ی برف وباد می آید

بلند می شود امشب دقیقه های تنت

وبوی زلف تو و ان یکاد.. می آید

مرا به بوسه گرمی ببر...زمستان است

صدای دیو ِشب ِ بدنهاد می آید!

من از قبیله باران درودها دارم

من ازتولد صبحی که شاد می آید

زهرا نعمتی

 

{{g:162}}

 

 


۳۰ آذر ۱۳۹۵