تصاویر عزاداری 13 هیأت زنجیر زنی ارسنجان در عاشورای حسینی


به گزارش ارسن نیوز، در صبح عاشورای حسینی، 13 هیئت زنجیر زنی شهر ارسنجان با عبور از خیابان های اصلی به طرف گلزار شهدای ارسنجان به عزاداری پرداختند.

آنچه در اینجا ملاحظه می کنید بیش از یکصد تصویر از عزاداری تمامی این هیأت ها به تفکیک و به ترتیب عبور از میدان آدینه  است:

 

هیأت بنی فاطمه(س)

{{g:96}}

 

 

 

هیأت باب الحوائج (درب بازار)

{{g:97}}

 

 

 

هیأت حسینیه ارشاد

{{g:98}}

 

 

 

هیأت مهدیه

{{g:99}}

 

 

 

هیأت انصار الحسین(ع)

{{g:100}}

 

 

 

هیأت سالار شهیدان

{{g:101}}

 

 

 

هیأت امام علی(ع)

{{g:102}}

 

 

 

هیأت عاشقان ثارالله

{{g:103}}

 

 

 

هیأت حسینیه علی اکبر(ع)

{{g:104}}

 

 

 

هیأت جانثاران روح الله

{{g:105}}

 

 

 

هیأت امام حسن مجتبی(ع)

{{g:106}}

 

 

 

هیأت جانثاران ابوالفضل(ع) درب شیخ

{{g:107}}

 

 

 

هیأت جانثاران سرور آزادگان امام حسین(ع)

{{g:108}}


۲۲ مهر ۱۳۹۵