رییس با اجماع انتخاب شد، نایب رییس با رقابت

رییس با اجماع انتخاب شد، نایب رییس با رقابت


به گزارش ارسن نیوز، انتخابات هیأت رییسه شورای اسلامی شهر ارسنجان برگزار شد.

در آخرین جلسه شورای شهر ارسنجان، انتخابات هیأت رییسه پس از اینکه چندبار به تعویق افتاده بود بالاخره برگزار و مصطفی رحیمی با اجماع تمامی اعضاء، مجدداً به عنوان رییس شورای شهر انتخاب گردید.

همچنین برای تعیین نایب رییس هم رأی گیری به عمل آمد که در رقابت بین محمد جعفر اسکندری و اسدالله رضایی، محمد جعفر اسکندری با اکثریت آرا به عنوان نایب رییس انتخاب گردید.

گفتنی است این آخرین انتخابات هیأت رییسه دوره ی چهارم شورای شهر بود و انتخابات پنجمین دوره، هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردی بهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

 


۱ مهر ۱۳۹۵