عجب دنیای است دنیای مجازی...


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهرستان ارسنجان، ارسن نیوز؛ نحوه حضور و استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به چالشی بزرگ برای جامعه و خانواده ها تبدیل شده است.

از راست و دروغ  مطالب این فضاها که بگذریم، ایجاد رابطه های خطرناک با نتایج تأسف بار، یکی از مصیبت های است که برای برخی افراد در فضای مجازی پیش می آید.

جعفر زارع (خوشدل) از شاعران خوب شهرستان، در همین خصوص قطعه شعر طنزی را سروده اند که در اینجا به مخاطبان عزیز ارائه می شود: 

 

دنیای مجازی......

 

عزیزان یاد آن دنیای ماضی

پدر خوشحال و مادر بود راضی

کلاه خویش را سازیم قاضی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی؟

 

اگرچه کار را آسان نموده

سیاحت را اگر ارزان نموده

جهان را از خودش حیران نموده

شده معتاد او خلق هوازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

زن و مرد و جوان و پیر، معتاد

غنی و بی نیاز و میر، معتاد

عشایر، شهر و ده درگیر، معتاد

چومعتادان به قرص ایکستازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

به دستش گوشی و چت می نماید

سخن ازعشق مثبت می نماید

اگر یک لحظه صحبت می نماید

فقط ذکرش شده دلدار نازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

قدش رعنا نگاهش زار و خسته

دلش از عشق نامردش شکسته

تلگرام و ایمو راهم نبسته

مرتب می نماید لایک بازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

به مهمانی فقط سرگرم گوشی

اگر از او نمایی چشم پوشی

مرتب می رود گوشی فروشی

ندارد جز به یک گوشی نیازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

اگرمهمان بیاید بی خیال است

برون از عالم این حس و حال است

به یک گوشه اسیر قیل و قال است

ندارد کار بر مهمان نوازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

اگرمهمان شود، گوشی به دست است

تو پنداری که این بیچاره مست است

و یا در مذهبی گوشی پرست است

نه ذکری  و نه تسبیح، نه نمازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

کسی پیش نگاه اوست زیبا

که با او چت کند هر وقت و هر جا

اگرگوشی ندارد، هست تنها

به مثل ترک تنها دست تازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

اگر بنشسته توی خانواده

و درظاهر نماید خیلی ساده

گهی عمدی و گاهی با اراده

ببیند فیلم رقص و نی نوازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

سیاه و کورش و پرویز وشهباز

گلی و مهوش و لیلا و الناز

قلی، قیطاس و کاوس و سرافراز

ملیکا و سحر، مینا و نازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

به یک سایتی گرفتار سیاست

به سایت دیگری درگیر آفت

گروهی هم از او بنموده دعوت

خروس و مرغ  و اردک، کبک وغازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

اگرچه شغل ها ایجاد گشته

 و بعضی ازخلایق شاد گشته

ولی عشق و صفا برباد گشته

ندارد بر گذشته امتیازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

دل مردم که صاف و بی ریا بود

به توی سینه ها عشق خدابود

دغل تزویر و کینه در فنا بود

بشر در افتخار و سرفرازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

به ظاهر دوستی ها شد به سامان

و حتی ازدواج زود و ارزان

طلاق و دلخوری هم شد فراوان

فتا و پرچمی در اهتزازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

نشسته دیو توی خانه ی حور

شده فیلی اسیر خدعه ی مور

زده بوسه به روی سار زنبور

 کبوترهم شده در چنگ بازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

چه اوقاتی که از انسان هدر شد

چه صاحب خانه ها که در به در شد

چه سایت جادویی که معتبر شد

به صرف روز و شب های درازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

تفاوت از زمین تا آسمان است

نه سودی بلکه انبوه زیان است

گلوی ما همیشه دستشان است

تومی گویی که باشد همطرازی؟

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

خوشا تا اینکه ما آزاد باشیم

به واقع در نشاط و شاد باشیم

به روی کشوری آباد باشیم

پی تدبیر و  فکر چاره سازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

مجازی دشمن هوش و حواس است

برای غنچه ها مانند داس است

عجب راهی برای اختلاس است

شده راهی برای پارتی بازی

چه دنیایی ست دنیای مجازی

 

جعفر زارع (خوشدل)


۲۰ خرداد ۱۳۹۵