سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷,Apr 24 2018
عضویت در خبرنامه

تصاویر زیبا از حرم رضوی(ع)

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳:۲۰ کد مطلب: 2764


به گزارش ارسن نیوز،

عمریست چشممان به جمال توروشن است

احساس شوق و صحبت ما ازتوگفتن است

دریای شوق زائران شما بی نهایت است
خاک وطن زوحشت وتهدید ایمن است

بعد از نمازها به تو تعظیم می کنیم
آمال ما و خواهش ما باتوبودن است

مارا ارادت است به سیمای ماهتان
روشن زنور پاک شما خاک میهن است

ذی القعده از ولادتتان شاد وسرخوشیم
درطول سال هم دلمان باتوخواندن است

میلادتان برای پیرو قرآن مبارک است
میلادتان به از گل و گلزارو گلشن است

ای پادشاه کشور ایران سلامتان
خوش آمدی ارادتمان باتوماندن است

دل ها دخیل بسته به نام بلندتان
آن دل که نیست آن تو از سنگ وآهن است

گلدسته هاو دسته های کبوتر،گل وگلاب
وصف شما صفای دل کوی وبرزن است

ای مهربان که ضامن آهوشدی به شوق
دستان ما همیشه برآن پاک دامن است

یک برقع از نگاه شماهم غنیمت است
کوچکترین وظیفه ی ماسردویدن است

خوشدل به خاک و قبه و نام بلندتان
در آرزوی مهدی موعود  بودن است

                

جعفر زارع (خوشدل)

نام:                       

پست الکترونیک:  
نظر شما:  
تصاویر زیبا از حرم رضوی(ع)