پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷,Apr 26 2018

درباره ما

به نام خالق زیبایی ها

 

                     

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: زین العابدین شفیعی              

شماره مجوز: 93/24788

نشانی: ارسنجان - خیابان امام خمینی(ره) غربی - روبروی مدرسه شهید سید جمال حسینی - دفتر پایگاه خبری ارسن- کدپستی: 7376163517

تلفکس: 07143526112